آرشیو نویسنده ها

نام نویسنده: محمد احمدیان

مارس 2020
شوتی کیست ؟ نگاهی به شغل خطرناک و غیر قانونی شوتی

شوتی کیست ؟ قاچاق کالا در ترمینولوژی حقوق، به معنی حمل و نقل کالا، از نقطه ای به نقطه ی دیگر، بدون پرداخت حقوق دولتی، تعریف شده است. پس از قاچاق مواد مخدر، پرسودترین معامله ی غیر قانونی، برای افراد و سازمان های تبهکار، تجارت غیر قانونی کالاست. خودروهای سواری موسوم به شوتی، که حامل […]