4 سیلندر با موتور الکتریکی

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدلکسوس نمای روبرو
    بالا