4 سیلندر توربوشارژ TCe120

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    بالا