4 سیلندر توربوشارژ TCe200

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودرنو تلیسمان نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو تلیسمان نمای روبرو
    بالا