4 سیلندر توربوشارژ TCe200

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو تلیسمان نمای روبرو
    بالا