4 سیلندر GDi

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی فوتون ساوانا
    خودروهای صفر موجودسانتافه نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودسانتافه نمای روبرو