6 سیلندر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی تویوتا پرادو