1.4 لیتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومهیوندای i20 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومهیوندایi20 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومآلفا رومئو جولیتا نمای روبرو
    بالا