1.4 لیتر

5 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدنیسان جوک اسکای پک نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای i20 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومهیوندایi20 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدآلفا رومئو جولیتا نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومهیوندای i20 نمای روبرو
  بالا