1.6 لیتر

15 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودجوک اسپرت نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودرنو ساندرو نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودتلیسمان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومتیوولی آرمور نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو تلیسمان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومدی اس 6 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدجوک پلاتینیوم نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
  بالا