1.8 لیتر

5 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومالنترا مشکی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدبنز C200 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدلنسر نمای روبرو
    بالا