2.5 لیتر

5 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوملکسوس E 250 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدلکسوس نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودکولیوس نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتویوتا راو4 نمای روبرو
    بالا