2.5 لیتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودکولیوس نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتویوتا راو4 نمای روبرو
    بالا