2.5 لیتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودلکسوس نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودرنو کولیوس نمای روبرو