3.8 لیتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدوراکروز نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای وراکروز نمای روبرو
    بالا