1.8 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر phev نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دوماوتلندر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    بالا