1.8 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    بالا