11.5 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومآمیکو نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای وراکروز نمای روبرو
    بالا