11.5 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدوراکروز نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدآمیکو نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای وراکروز نمای روبرو
    بالا