12.4 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودcarplaceholder
    خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا پرادو نمای روبرو
    بالا