13.4 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوملندکروز نمای روبرو
    بالا