4.6 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودمیراژ نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیراژ نمای روبرو

  021-48421

  امکان لیزینگ تا 36 ماه
  دو سال گارانتی
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه
  فروش ویژه بایک سابرینا
  مشاهده بروشور
  مشاهده بروشور
  فروش ویژه بایک سابرینا
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه امکان لیزینگ تا 36 ماه
  پیشنهاد شما هنوز اینجاست