6 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودجیلی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودگگ ترامپچی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجوک اسکای پک نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو
  تعداد اقساط 12 ماهه
  دو سال گارانتی
  اقساط با بهره 3 درصد
  فروش ویژه بایک سابرینا
  مشاهده بروشور
  مشاهده بروشور
  فروش ویژه بایک سابرینا
  تعداد اقساط 12 ماهه
  اقساط با بهره 3 درصد
  پیشنهاد شما هنوز اینجاست