6 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومام وی ام x22 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودگگ ترامپچی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجوک اسکای پک نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو

  021-48421