6.2 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومدی اس 7 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودفروخته شدام وی ام x22 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودرنو تلیسمان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدبنز ای 250 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو تلیسمان نمای روبرو
  بالا