6.3 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدام جی 360 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدب ام و 328 نمای روبرو
    بالا