6.3 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی دی اس 5
    خودروهای صفر موجودعکس جلوی ام جی 360