6.4 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای اکسنت نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دوممینی کانتری من نمای جلو
    خودرو های کارکرده و دست دوماکسنت نمای روبرو
    بالا