6.6 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودجوک اسپرت نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودب ام و x1 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدلنسر نمای روبرو
    بالا