6.6 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودلنسر نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومب ام و X1 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجوک اسپرت نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودب ام و x1 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودلنسر نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودلنسر نمای روبرو
  بالا