6.7 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومهیوندایi20 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومدی اس 6 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومبرلیانس 330 نمای روبرو
    بالا