6.7 لیتر در صد کیلومتر

10 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجوددی اس 6 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجوددی اس 6 نمای روبرو
  دی اس ۶ سفید ۲۰۱۸
  800,000,000تومان
  خودروهای صفر موجودسیتروئن c3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومهیوندایi20 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شددی اس 6 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومبرلیانس 330 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای i20 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودبسترن نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودپژو 2008 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودپژو 2008 نمای جلو
  بالا