6.9 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدبنز C200 نمای روبرو
    بالا