7 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهاوال نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدالنترا نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودهاوال h2 نمای روبرو
    بالا