7 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهاوال نمای روبرو
    بالا