7.2 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومالنترا مشکی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو فلوئنس نمای روبرو
    بالا