7.2 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودبورگوارد bx5 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدالنترا مشکی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدب ام و x3 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو فلوئنس نمای روبرو
    بالا