7.2 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودبورگوارد bx5 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودبورگوارد BX5 نمای روبرو

  021-48421

  امکان لیزینگ تا 36 ماه
  دو سال گارانتی
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه
  فروش ویژه بایک سابرینا
  مشاهده بروشور
  مشاهده بروشور
  فروش ویژه بایک سابرینا
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه امکان لیزینگ تا 36 ماه
  پیشنهاد شما هنوز اینجاست