7.4 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدیاریس نمای روبرو
    بالا