7.5 لیتر در صد کیلومتر

10 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودسابرینا نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودسابرینا مشکی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودسابرینا نوک مدادی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودسابرینا نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک s3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومنیو کوراندو نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومکوراندو نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودنیوکوراندو نمای روبرو

  021-48421

  امکان لیزینگ تا 36 ماه
  دو سال گارانتی
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه
  فروش ویژه بایک سابرینا
  مشاهده بروشور
  مشاهده بروشور
  فروش ویژه بایک سابرینا
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه امکان لیزینگ تا 36 ماه
  پیشنهاد شما هنوز اینجاست