7.7 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا کرولا نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکیا سراتو نمای روبرو
    بالا