7.7 لیتر در صد کیلومتر

7 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دوملکسوس E 250 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا کرولا نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکیا سراتو نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
  بالا