8.1 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوماپتیما نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دوماپتیما ساده نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتویوتا راو4 نمای روبرو
    بالا