8.2 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتویوتا کمری نمای روبرو
    بالا