8.4 لیتر در صد کیلومتر

7 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودasx مشکی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیتسوبیشی asx نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیتسوبیشی ASX نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودریگان کوپا نمای جلو
  خودروهای صفر موجودکوپا فلگشیپ نمای روبرو

  021-48421

  امکان لیزینگ تا 36 ماه
  دو سال گارانتی
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه
  فروش ویژه بایک سابرینا
  مشاهده بروشور
  مشاهده بروشور
  فروش ویژه بایک سابرینا
  اقساط بدون بهره تا 8 ماه امکان لیزینگ تا 36 ماه
  پیشنهاد شما هنوز اینجاست