8.4 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومکوپا رویال نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدasx نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودکوپا فلگشیپ نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
    بالا