8.9 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومکیا سورنتو نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    بالا