9 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومتیگو 5 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودبورگوارد bx7 نمای روبرو

    021-48421

    امکان لیزینگ تا 36 ماه
    دو سال گارانتی
    اقساط بدون بهره تا 8 ماه
    فروش ویژه بایک سابرینا
    مشاهده بروشور
    مشاهده بروشور
    فروش ویژه بایک سابرینا
    اقساط بدون بهره تا 8 ماه امکان لیزینگ تا 36 ماه
    پیشنهاد شما هنوز اینجاست