9 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودعکس جلوی تیگو 5 آی ای
    خودروهای صفر موجودعکس جلوی بورگوارد بی ایکس سون