9.3 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودتیگو 5 نمای روبرو