9.6 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودسوزوکی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتوسان نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومکیا اسپورتیج نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای توسان نمای روبرو
    بالا