9.6 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومهیوندای توسان نمای روبرو
    بالا